Henk Reijnders (linksboven, Beekdaelen Lokaal) en Levin de Koster (rechtsboven, Vernieuwingsgroep) zijn de twee nieuwe gezichten binnen het college van B&W. Jeanette Quadvlieg (midden boven) blijft wel raadslid, maar kan het werk als wethouder niet meer combineren met haar mantelzorg taken. Jan Hermans (foto linksonder, Vernieuwingsgroep) en Peter Janssen (CDA) blijven actief als wethouder om de continuïteit te waarborgen.
Henk Reijnders (linksboven, Beekdaelen Lokaal) en Levin de Koster (rechtsboven, Vernieuwingsgroep) zijn de twee nieuwe gezichten binnen het college van B&W. Jeanette Quadvlieg (midden boven) blijft wel raadslid, maar kan het werk als wethouder niet meer combineren met haar mantelzorg taken. Jan Hermans (foto linksonder, Vernieuwingsgroep) en Peter Janssen (CDA) blijven actief als wethouder om de continuïteit te waarborgen.

Afgeslankt gemeentebestuur met vier wethouders

Nieuws

Het nieuwe gemeentebestuur van Beekdaelen zal komende periode met slechts vier wethouders aantreden. Bij de start van de fusiegemeente waren zes wethouders actief. Na het vertrek van Roy van den Broek een jaar geleden werd deze functie niet meer ingevuld wat een besparing van 23.000 euro opleverde voor een half jaar. “Ondanks dat veel werk op hen afkomt, is dit een eerste besparing,’ schrijft formateur Hugo Schaffrath in een persbericht over het terugbrengen van het aantal wethouders van vijf naar vier. Overigens is deze besparing slechts een halve fte, omdat niet alle wethouders fulltime werkten.

De nieuwe coalitie, bestaande uit Vernieuwingsgroep, Beekdaelen Lokaal en CDA, heeft een concept coalitieprogramma opgesteld met de titel: Ons Thuis, Ons Beekdaelen. Het programma moet ruimte bieden om snel en flexibel in te spelen op actuele ontwikkelingen. Daarnaast is het gericht op draagvlak in de samenleving en de raad. Op dit moment ligt het programma bij de overige fracties (onder embargo) ter inzage en wordt hun input in overweging genomen met als doelstelling een zo groot mogelijk draagvlak te creëren voor de komende raadsperiode.

D66 heeft al openlijk gereageerd op het programma, waarbij de partij haar zorgen uitspreekt over de uitvoering van drie grote thema’s: Onderwijshuisvesting, Duurzaamheid en Wonen, alsmede de niet transparante formatieperiode: het feit dat er geen openbaar debat heeft plaatsgevonden, maar geheime gesprekken met de fracties afzonderlijk, betitelde fractieleider Rodney Swelsen eerder al als “regentencultuur van weleer.”

In een extra raadsvergadering op maandag 23 mei worden de vier wethouders beëdigd en het coalitieprogramma officieel aangeboden aan de gemeenteraad.

Tekst en Beeld
Katja Waltmans / Gemeente Beekdaelen