Zitbank met lichtbaken (op zonne-energie) aan de Misweg in Merkelbeek. Het schijnsel van het baken valt over de breuklijn. De moeite waard om 's avonds eens langs te lopen.
Zitbank met lichtbaken (op zonne-energie) aan de Misweg in Merkelbeek. Het schijnsel van het baken valt over de breuklijn. De moeite waard om 's avonds eens langs te lopen. Katja Waltmans

Lichtbakens markeren Feldbissbreuk

Nieuws

De Feldbissbreuk heeft een dermate cultuurhistorische waarde dat de voormalige gemeente Onderbanken deze ondergrondse breuklijn zichtbaar maakte in het landschap. De breuk in de aardkorst loopt door Duitsland, België en Nederland en vormt in Beekdaelen en Brunssum de grens tussen het noordoostelijke bekken van de Roode Beek en het zuidwestelijke Plateau van Doenrade. De breuk is actief, dat wil zeggen: altijd in beweging en leidt zo nu en dan tot lichte aardbevingen. De sterkste beving in de recente geschiedenis vond plaats in 2002.

De Feldbissbreuk heeft grote invloed gehad op de bodem, het landgebruik en de geologie van Zuid-Limburg en is daardoor onlosmakelijk verbonden met het mijnbouwverleden in de regio ten zuiden van de scheurlijn. Door de Feldbissbreuk tastbaar en beleefbaar te maken kan iedereen ervan genieten en blijft de cultuurhistorische waarde behouden. In dit kader zijn eind vorig jaar een viertal bijzonder vormgegeven zitbanken geplaatst op de lijn van de breuk. 

Het had niet veel gescheeld of dit hele project was niet doorgegaan. Eind 2019, tijdens de begrotingsplannen voor 2020, werd het geld hiervoor namelijk bijna volledig geschrapt door het College. Met slechts 24.000 euro zou een sterk versoberd plan overblijven. Een amendement van D66 werd door een meerderheid van de raad gesteund en door het College overgenomen, zodat het benodigde bedrag ad 274.000 euro alsnog werd gereserveerd. Overigens is het grootste deel van dit bedrag afkomstig uit de reserve ‘nog te bestemmen’.

Afgelopen week is een begin gemaakt met het plaatsen van lichtbakens die de zichtbaarheid van de Feldbissbreuk compleet maken.

Tekst en Beeld
Katja Waltmans