Afbeelding

Helaas ...

Nieuws

Met pijn in het hart heeft de directie van Gendarme Multimedia, uitgever van het Journaal van Beekdaelen, besloten om de uitgave van haar weekblad te stoppen. 

Daarmee komt een einde aan een traditie van een halve eeuw Journaal. Wat ooit begon als Sjilvend Journaal, later voortgezet als Onderbanken Journaal, had zijn bekroning moeten vinden in het Journaal van Beekdaelen. Het enthousiasme van de makers was groot, de financiële mogelijkheden in de fusiegemeente bleken echter beperkt. Beekdaelen is een uitgestrekte plattelandsgemeente waarin de verspreidingskosten van een wekelijks huis-aan-huisblad zeer hoog zijn. Bovendien zijn in de voorbije decennia nogal wat bedrijven in Beekdaelen gestopt, waardoor het advertentieaanbod te mager is om elke week een blad met interessante verhalen en aansprekende foto’s te kunnen maken. Ook de gemeente, als grootste adverteerder, scherpte de grenzen aan van haar budget voor schriftelijke publicaties. De sterk gestegen druk- en papierkosten betekenden ten slotte de genadeslag voor het Journaal. Heel jammer, want blijkens de reacties van lezers werd het blad zeer gewaardeerd om zijn positieve berichtgeving, als tegenhanger van het vele negatieve nieuws dat tegenwoordig op ons afkomt.


Nog één keer je kerst- en nieuwjaarswens in het Journaal

Na de editie van vandaag valt het Journaal nog twee keer bij je op de mat: op 7 en 21 december. In de laatste editie wordt het tijdperk 50 Jaar Journaal met een positieve uitzwaai afgesloten. Lezers, verenigingen en bedrijven kunnen dan nog één keer van de gelegenheid gebruikmaken om een kerst- en nieuwjaarswens te plaatsen. Het opgeven van deze speciale advertentie kan via info@journaalvanbeekdaelen.nl.