v.l.n.r. het team van Parkstad Advies Groep Esther, Rafia, Kim, Marco en Wendy. Een mooie recensie die hun werkwijze omschrijft: “In een periode dat we even niet meer wisten hoe of wat, hebben jullie met bekwame handen alles overgenomen. De benadering was informeel en persoonlijk. Die warmte kom je niet snel tegen in de financiële wereld. Jullie hebben het hart op de goede plek.”
v.l.n.r. het team van Parkstad Advies Groep Esther, Rafia, Kim, Marco en Wendy. Een mooie recensie die hun werkwijze omschrijft: “In een periode dat we even niet meer wisten hoe of wat, hebben jullie met bekwame handen alles overgenomen. De benadering was informeel en persoonlijk. Die warmte kom je niet snel tegen in de financiële wereld. Jullie hebben het hart op de goede plek.” KatjaWaltmans

Regel je nalatenschap vooraf, dat voorkomt discussies achteraf

Verhalen

Komt uw nalatenschap bij de juiste persoon terecht? Blijft uw partner goed verzorgd achter? Betalen erfgenamen niet teveel erfbelasting? Het advies van financieel adviseur Kim Cremers is: “Regel je nalatenschap vooraf. Breng alles helder en overzichtelijk in kaart. Dat geeft rust en scheelt discussies en gedoe achteraf.”

“Problemen achteraf voorkom je door vooraf goede afspraken te maken en deze helder en overzichtelijk vast te leggen in ons Digitaal Nalatenschapsdossier,” legt Kim uit. Parkstad Adviesgroep, aangesloten bij de Stichting Register Executeur, helpt u hierbij. Ontzorgen is namelijk niet alleen Kim’s passie, ook haar medewerkers werken vanuit eenzelfde betrokkenheid. “Met onze helicopterview brengen we overzicht en structuur aan. Door onze ervaring voorzien we mogelijke valkuilen. In een (digitale) nalatenschapsregistratie wordt alles helder en transparant vastgelegd, waarna alles nog eens wordt gecheckt. Klopt die levensverzekering nog? Staat de juiste begunstigde vermeld? Staat uw huidige partner op de pensioenpolis? Kan uw partner in de woning blijven wonen?

Niet alleen het testament, maar ook uitvaartwensen, eventuele schenkingen en een boedelbeschrijving worden vastgelegd in de registratie. Dit laatste omvat alle bezittingen en schulden. Dus zowel wie die bepaalde kast erft, alsook de wel of niet aanwezige spaarpolissen en pensioenvoorzieningen, de woning en eventuele leningen of een hypotheek. Zelfs voor uw huisdieren kunt u iets regelen. Gaan ze naar een asiel of gaan ze naar een bepaald persoon?” Samen regelen we alles vooraf, goed en doordacht. Dat geeft rust en de zekerheid dat niets is vergeten en uw wensen worden uitgevoerd. “Elk jaar krijgt u een reminder, waarin wordt gevraagd te checken of alles nog klopt en naar wens is. Mensen die liever alles fysiek bewaren, ontvangen de NalatenMap om in de kast te bewaren, overzichtelijk en toegankelijk voor nabestaanden.”


Parkstad Adviesgroep, team Register Executeurs - KatjaWaltmans

Laat een nalatenschap correct afwikkelen

Helaas is in de praktijk nog te vaak niets vooraf geregeld. Kim’s hulp wordt regelmatig ingeroepen als nabestaanden met de handen in het haar zitten en het overzicht kwijt raken nadat een dierbare is overleden: “Ze bellen me ten einde raad op. Het is ook veel wat na een overlijden op je afkomt.” 

Een nalatenschap kent namelijk meerdere aspecten. Allereerst de fiscale én financiële kant: is er genoeg geld om bij het eerste overlijden de erfbelasting te kunnen betalen? Heb ik recht op nabestaandenpensioen of toeslagen? Dan de juridische kant: moet een gescheiden kind zijn of haar erfenis delen met de ex-partner? En tenslotte de zakelijke kant: zijn nabestaanden op de hoogte van de uitvaartwensen? Zijn alle documenten terug te vinden? Zijn wachtwoorden goed geregistreerd?

Het moeilijke is dat, in deze periode vol heftige emoties van verlies en rouw, rationele beslissingen genomen moeten worden. Een onafhankelijke buitenstaander handelt zonder emotie én kent alle valkuilen. “Denk aan de belastingdienst die tot vijf jaar na aangifte nog met een naheffing kan komen. We zoeken naar slapende tegoeden of verloren polissen. U kunt erop vertrouwen dat, als wij de nalatenschap hebben afgewikkeld, álles boven water is gekomen, zodat u achteraf niet meer voor verrassingen komt te staan. Want een eventuele schuldeiser richt zich slechts tot een van de erfgenamen. Het fijne is dat wij alles onder een dak kunnen regelen. De juridische, de fiscale en de zakelijke kant én de communicatie met alle betrokken partijen.”

Nadat wij de nalatenschap hebben afgewikkeld, is álles boven water. Geen vervelende verrassingen achteraf!

“Ik zie het niet als een zakelijke wereld. Ik vind het een uitdaging om alles tot in detail uit te pluizen. Alle losse eindjes te vinden en structuur aan te brengen in chaos. Dat is ook de reden dat ik me twintig jaar geleden heb laten omscholen tot financieel adviseur. Vanwege een ongeluk kon ik mijn toenmalige werk niet meer doen. Destijds heb ik mijn hele verzekeringspolis, met alle voorwaarden, tot in detail doorgespit om te zien wat ik eruit kon halen. Toen zei mijn adviseur: zo’n toewijding heb ik nog nooit gezien, misschien moet je dit soort werk gaan doen! Nu doe ik precies dát, maar dan voor mijn klanten.”

Kim en haar team staan voor u klaar in tijden waarin emotie en verdriet de boventoon voeren. Het team regelt alles en denkt aan alles. Zij bieden rust en de zekerheid dat alles correct en tot in het kleinste detail wordt afgewikkeld. Op deze manier kun u zich volledig richten op de verwerking van het verlies van uw dierbare. Aarzel dus niet en bel met Parkstad Advies Groep, ook ná een overlijden.

Interesse in een kennismakingsgesprek? “Bel ons of kom naar een van onze informatie-bijeenkomsten. Kijk voor de eerstvolgende data in onze agenda op de website. Overigens zijn deze bijeenkomsten niet in een grote, kille zaal met beamer. Dat past niet bij mij. Wij ontvangen klanten in een informele setting. Gewoon in onze (huiselijke) kantooromgeving. De materie is al zakelijk genoeg!”

Tekst en Beeld: Katja Waltmans

Afbeelding
Afbeelding
Parkstad Adviesgroep, Wendy
Parkstad Adviesgroep, Rafia
Parkstad Advies Groep,
Parkstad Adviesgroep, Marco